அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

KPSC Recruitment 2020 - 1191 vacancies | apply online

KPSC Recruitment 2019 - Karnataka Public Service Commission recruiting Various Candidates to Various post in Karnataka. check all details to before apply. This is the perfect opportunity to the Job Seekers. Karnataka government jobs Official site http://www.kpsc.kar.nic.in/

KPSC Recruitment 2019 491 vacancies Apply now

KPSC Recruitment 2019 – Karnataka Public Service Commission recruiting 491 candidates to Insurance Medical Officer, Senior Asst. Director, Asst. Horticultural Officer & Assistant General Manager job in Karnataka. Online applications from 17.12.2018 to 16.01.2018 Check more details
Organization Karnataka Public Service Commission
Name of the post Insurance Medical Officer, Senior Asst. Director, Asst. Horticultural Officer & Assistant General Manager
Start Date 17.12.2018
Last Date 16.01.2018
Total Vacancies 491
Under Karnataka Government Jobs
Location Karnataka
Apply Option Online
Website http://www.kpsc.kar.nic.in/
____________________________________________________

KPSC Recruitment 2019 700 vacancies Apply now

KPSC Recruitment 2018 – Karnataka Public Service Commission recruiting 700 candidates to Head Masters & Teacher posts job in Moulana Azad Residential Schools, Karnataka. online applications from 23.11.2018 to 22.12.2018Check more Details
Organization Karnataka Public Service Commission
Name of the post Head Masters & Teacher posts
Start Date 17.12.2018
Last Date 22.12.2018
Total Vacancies 700
Under Karnataka Government Jobs
Location Moulana Azad Residential Schools, Karnataka
Apply Option Online
Website http://www.kpsc.kar.nic.in/
____________________________________________________

Selection Method

 • Test
 • Personal Interview
 • Certificate Verify

Qualificatins

Educations qualification based on the type of the post. check education on above (click More Details)

Karnataka jobs KPSC karnataka jobs[/caption]

How to Apply KPSC Job Application 2019

 1. First Go the Official Site
 2. Visit  that Advertisement or Career Page
 3. Must Read the all details before apply
 4. Check and verify your eligibility (Educational, Age and Pet) to KPSC Careers 2019. You are not eligible for this job, ignore it and leave space for others.
 5. Then download application
 6. Fill the correct details then preview your details
 7. Attach mentioned Documents with Self Attested
 8. Pay the payment via online
 9. Take the printout payment proof
 10. Finally, submit the application
 11. Then wait for the next announcement

Important Dates to Remember KPSC jobs 2019

Starting Date to apply online application 
Last Date to apply online application
Exam Date