👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

New and Old 6th Book back Question and Answers

this page is 6th Science, Social Science, Tamil, English, Maths Available in All terms for 1st term,  2nd term, 3rd term for Both Tamil and English Medium pdf files. just click the download button & get the Files. old and New Book Back is here in below.

6th Science Book back Question & Answers Tamil Medium

1st Term Science Book Back PDF File
2nd Term Science Book Back PDF File
3rd Term Science Book Back PDF File

6th Science Book back Question & Answers English Medium

1st Term Science Book Back PDF File
2nd Term Science Book Back PDF File
3rd Term Science Book Back PDF File

Tamil Medium 6th Social Science Book back Question & Answers 

1st Term Social Science Book Back PDF File
2nd Term Social Science Book Back PDF File

3rd Term Social Science Book Back PDF File

6th Social Science Book back Question & Answers  - English Medium

1st Term Social Science Book Back PDF File
2nd Term Social Science Book Back PDF File

3rd Term Social Science Book Back PDF File

6th Standard New and Old Books (Tamil & English Medium) click here 

We Soon Update for other Material Tamil, English, maths solved paper and Model question papers.

Very Helpful to Exam Competitors for TNPSC and all government exams. book back is term wise provide in above. you need any material Comment this page, i prepare for you.


0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob