👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

TNUSRB Recruitment - tamilnadu Police job apply now

TNUSRB Recruitment 2019  Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment recruiting 969 Candidates to Sub Inspector (SI) job in overall TamilNadu. Carefully Read the All Details Before applying to this job. This is the perfect opportunity to the Job Seekers. TNUSRB Official site http://www.tnusrbonline.org/

Interested candidates searching for latest TNUSRB Jobs 2019 in India can check this page for all latest Job 2019 updates. Find more details and updates about this Job 2019, exam results, dates, schedules, Salary, Eligibility, Age limit, fees, etc. on Our Website. Here you can find jobs vacancies for both fresher and experienced candidates. Subscribe to Tnrecruitment free Email Job alert service and receive daily notification on all government jobs 2019.

TN Police SI, Constable, Fireman, Jail warder Job 2019 details

Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Sub Inspector (SI) job online applications from 20.03.2019 to 19.04.2019. The interested and eligible candidates can able to apply for this job easily.TN Police Careers come under the Central Government job. Do not miss the fantastic career opportunity in TNUSRB Employment 2019

TNUSRB Recruitment 2019 | 969 vacancies Apply now

OrganizationTamil Nadu Uniformed Services Recruitment 
Name of the postSub Inspector (SI)
start date20.03.2019
Last date19.04.2019
Total Vacancies969
UnderTN Government Jobs
LocationTamilNadu
Apply OptionOnline
Websitehttp://www.tnusrbonline.org 

TN Police TNUSRB latest job 2019 Posting Details

Following to Briefly Explained the All details about Educational, Age limit, Salary Details, application fees, Selection Procedure, Important dates, etc...
Name of PostName of the ServiceNo of VacanciesTotal
General / MenWomen /

Transgender
Sub Inspector of Police (TK)Tamilnadu Police Subordinate Service462198660
Sub Inspector of Police (AR)19383276
Sub Inspector of Police (TSP)Tamilnadu Police Subordinate Service33 (Men)-33
Total688281969
Educational Qualification to apply this job

Candidates are requested to check their education qualification required for various TNUSRB job opportunities.

The Applicant Must Hold a Bachelor's Degree Obtained from Institution / University recognized by University Grand’s Commission / Government in 10+2+3/4/5 Patten or 10+3+2 Pattern in Case of Diploma Course. However Candidates Who have Obtained Bachelor Degree through Open Universities Without Going through 10+2+3 Pattern will not be Eligible. Candidate Should have Studied Tamil as a subject in X/XII/Degree. If not Studied, Candidate will Have to Pass the Tamil Part-II Test Conducted by Tamilnadu Public Service Commission within 2 Years of Joining the Service

Age Limit

Name of the CategoryAge Limit
BC (Backward Class), BC(M), (Backward Class (Muslim)), MBC (Most Backward Class)/DNC (De-Notified Community)30 Years
ST (Scheduled Castes), SC(A) (Scheduled Castes (Arunthathiyar)), ST (Scheduled Tribes)33 Years
Destitute Widow35 Years

Application fees

The payment mode may be both online/offline. Once confirmed payment method in official Website

Applicant will have to Pay Examination Fee of Es.500/- Department Candidates appearing for both Open Quota and Departmental Quota Examinations will have to Pay Rs.1000/- as Examination Fee. The Payment Option are both online (Net-Banking/Credit Card/Debit Card) and Offline (State Bank of India Cash Challan)

Salary

Rs.36900 - 116600/-

Selection Procedure

Following process to select the candidates. Accurate information checks the official website.
 1. Written exam
 2. Physical Efficiency Test (PET)
 3. Document Verification

How to Apply TN Police job Application 2019

 1. First Go the Official Site
 2. Visit  that Advertisement or Career Page
 3. Must Read the all details before apply
 4. Check and verify your eligibility (Educational, Age and Pet) TNUSRB Careers 2019. You are not eligible for this job, ignore it and leave space for others.
 5. Then download application
 6. Fill your details and check it
 7. Attach mentioned documents
 8. Submit the application online
Main Dates to Remember
Date of Notification08.03.2019
Starting Date for Submission of Application20.03.2019
Last date for Submission of Application19.04.2019
Last Date for Payment of Application Fees19.04.2019
Date of ExaminationJune/July 2019

Official Notification & application form

TNUSRB Job official notification click here

TNUSRB Recruitment application form click here

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob