👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Southern Railway Recruitment 2020 | 4480 vacancies apply online

Southern Railway recruitment, souther Railway (SR) Include 6 Districts for Tiruchirapalli, Chennai, Madurai, Trivandrum, Salem. Chennai is a Southern Railway Headquartered and SR covering the Some states of Tamilnadu, Kerala, Pondicherry, and Little for Andhra Pradesh.

SWR Recruitment 2019 | 30 vacancies Apply now

SWR Recruitment 2019 – South Western Railway recruiting 30 candidates to Stenographer job in Hubli (Karnataka). South Western Railway inviting Stenographer Online applications from 20.12.2018 to 18.01.2019. click more details
Organization South Western Railway
Name of the post Stenographer 
Start Date 20.12.2018
Last Date 18.01.2019
Total Vacancies 30
Under  Central Government Jobs
Location Hubli (Karnataka)
Apply Option Online
Website www.swr.indianrailways.gov.in

Southern Railway Trichy recruitment 2018 apply online 853 vacancies

Trichy Southern Railway recruitment 2018 – Southern Railway Trichy recruiting 853 candidates to Apprentices job in Tiruchirappalli Tamilnadu. Carefully Read the All Details Before applying to this job. This is the perfect opportunity to the Job Seekers. Check More Details
Organization Southern Railway Tiruchirappalli
Name of the post Apprentices
Start Date 14.12.2018
Last Date 13.01.2018
Total Vacancies 853
Under TN Government Jobs
Location Trichy
Apply Option Online
Website http://www.sr.indianrailways.gov.in/

Southern Railway Sports Quota recruitment 2018 apply online 21 vacancies

Southern Railway Sports Quota recruitment 2018 – Southern Railway Chennai recruiting 21 candidates to Sports Quota job in Chennai Tamilnadu.online applications from 15.12.2018 to 14.01.2018
Organization Southern Railway Chennai
Name of the post Sports Quota
Start Date 15.12.2018
Last Date 14.01.2018
Total Vacancies 21
Under Central Government Jobs
Location Chennai
Apply Option Online
Website http://www.sr.indianrailways.gov.in/

Southern Railway Coimbatore recruitment 2019 apply online 2652 vacancies

Southern Railway Coimbatore recruitment 2019 – Southern Railway Coimbatorerecruiting 2652 candidates to Apprentice vacancy Coimbatore TamilnaduCheck More Details
Organization Southern Railway Coimbatore
Name of the post Apprentice
Start Date 14.12.2018
Last Date 13.01.2019
Total Vacancies 2652
Under TN Government Jobs
Location Coimbatore
Apply Option Online
Website http://www.sr.indianrailways.gov.in/

Southern Railway Chennai recruitment 2018 apply online 924 vacancies

 Southern Railway Chennai recruiting 924 candidates to Apprentice job in Chennai Tamilnadu. Online applications from 14.12.2018 to 13.01.2018 Check More Details
Organization Southern Railway Chennai
Name of the post Various Apprentice post
Start Date 14.12.2018
Last Date 13.01.2018
Total Vacancies 924
Under TN Government Jobs
Location Chennai
Apply Option Online
Website http://www.sr.indianrailways.gov.in/


[caption id="attachment_1982" align="aligncenter" width="300"]railway job sr jobs 2019[/caption]

How to Apply for Southern Railway jobs 

 1. First Go the Official Site
 2. Visit  that Advertisement or Career Page
 3. Most Important, apply before Completely check details
 4. Check and verify your eligibility (Educational, Age and Pet) to Southern Railway Careers 2019. You are not eligible for this job, ignore it and leave space for others.
 5. Then download application
 6. Fill your correct details and check all information is correct
 7. Attach mentioned Documents with Self Attested
 8. Pay the application payment
 9. Take the printout of payment proof details
 10. Finally, submit the application
 11. Then wait for the next official announcement

Selection Procedure

Following a process to select the candidates. Accurate information checks the official website.
 1. Written exam
 2. Physical Test
 3. Document Verification
Age Relaxations
 • SC/ST: 5 Yrs
 • OBC: 3 Yrs
 • Persons with Disabilities: 10 Yrs
 • SC/ST PWD: 15 Yrs
 • OBC PWD: 13 Yrs

Educational Qualifications

Minimum 10th class pass or ITI or equivalent trade

or Depends on the type of post

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob