👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Indian Railway recruitment 2020, opening 165277 vacancies | Central Government jobs

RRB Recruitment 2019 | 35277 vacancies Apply now

RRB Recruitment 2019 – Railway Recruitment Board recruiting 35277 Candidates to Non-Technical Popular Categories (NTPC) overall India. online applications from 01.03.2019 to 31.03.2019 More Details
Organization Railway Recruitment Board
Name of the post Junior Clerk cum Typist, Accounts Clerk cum Typist, Junior Time Keeper, Trains Clerk, Commercial cum Ticket Clerk, Traffic Assistant, Goods Guard, Senior Commercial cum Ticket Clerk, Senior Clerk cum Typist, Junior Account Assistant cum Typist, Senior Time Keeper, Commercial Apprentice and Station Master
start date 01.03.2019
Last date 31.03.2019
Total Vacancies 35277
Under  Central Government Jobs
Location Overall India
Apply Option Online
Website http://rrbchennai.gov.in
-----------------------------------------------------------------------

RRB Recruitment 2019 | 130000 vacancies Apply now

RRB Recruitment 2019  Railway Recruitment Board recruiting 130000 Candidates to Non-Technical Popular Categories, para-Medical Staff, Ministerial and isolated job in overall India. online applications from 28.02.2019 to 08.03.2019. More details
Organization Railway Recruitment Board
Name of the post Non Technical Popular Categories, para-Medical Staff, Ministerial and isolated
start date 28.02.2019
Last date 08.03.2019
Total Vacancies 130000
Under  Central Government Jobs
Location Overall India
Apply Option Online
Website http://www.rrbcdg.gov.in
-----------------------------------------------------------------------

tnrecruitment

Details:
 1. Central Railway (CR) – Mumbai
 2. East Central Railway (ECR) – Hajipur
 3. East Coast Railway (ECoR) – Bhubaneswar
 4. Eastern Railway (ER) – Kolkata
 5. North Central Railway (NCR) – Allahabad
 6. North Eastern Railway (NER) – Gorakhpur
 7. North Western Railway (NWR) – Jaipur
 8. Northeast Frontier Railway (NFR) – Guwahati
 9. Northern Railway Railway (NR) – Delhi
 10. South Central Railway (SCR) – Secunderabad
 11. South East Central Railway (SECR) – Bilaspur
 12. South Eastern Railway (SER) – Kolkata
 13. South Western Railway (SWR) – Hubli
 14. Southern Railway (SR) – Chennai
 15. West Central Railway (WCR) – Jabalpur
 16. Western Railway (WR) – Mumbai
 17. Metro Railway, Kolkata – Kolkata
Educational Qualifications: Minimum 10th class pass or ITI or equivalent trade for Group C & D Posts. Graduate / Post Graduate for Group A & B Posts.

Railway Recruitment Posts: Gazetted (Group 'A' and 'B') and Non-Gazetted (Group 'C' and 'D') in 19 RRBs:-

Group 'A' Posts –> Group A posts is carried out by UPSC - appointed through the Civil Service Exam, Engineering Service Exam, and Combined Medical Service Examination.

Group 'B' Posts –> These posts are not open to directly. The Group B posts link Section Officers Grade - upgraded posts from Group 'C' railway employees on deputation basis.

Group 'C' Posts –> Technical and Non-Technical cadre posts like Clerk, Station Master, Ticket Collector, Commercial Apprentice, Traffic Apprentice, Engineering posts (Civil, Mechanical, Electrical, Signal & Telecommunication) etc.

Group 'D' Posts –> These posts in various disciplines include Trackman, Helper, Assistant Points Man, Safaiwala / Safaiwali, Gunman, Peon etc.

Other Posts –> ITI Apprentices, Sports Quota, Cultural Quota, Scouts and Guides Quota etc.

About Indian Railways

The first railway on Indian sub-continent ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane.

The idea of a railway to connect Bombay with Thane, Kalyan and with the Thal and Bhore Ghats inclines first occurred to Mr. George Clark, the Chief Engineer of the Bombay Government, during a visit to Bhandup in 1843.

Current Opening Government Recruitment 2018

railway new jobs, railway 2019 jobs, railway opening jobs, railway south jobs, railway easy jobs, railway west jobs, central railway jobs,trichy railway jobs, Tamilnadu railway recruitment, railway current recruitment, railway job site

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob