👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

ESIC Recruitment 2020 - Now 4 vacancies Opening apply online

ESIC Recruitment 2019 – Employees’ State Insurance Corporation inviting to various type post. Our Team update for Upcoming 2019 Jobs on ESIC also check latest ESIC vacancies. this job is Central Government job. Subscribe our free email alert Service to get instantly ESIC latest job Notification.

ESIC Chennai Recruitment 2019 4 vacancies Apply now

ESIC Chennai Recruitment 2019 – Employees’ State Insurance Corporation recruiting 4 candidates Specialist, Full-Time Child Psychologist job in Chennai. Direct interview on 19.02.2019 @ 10.30 Am. Check full details
Organization Employees’ State Insurance Corporation
Name of the post Specialist, Full Time Child Psychologist
Start Date 19.02.2019
Time 10.30 am
Total Vacancies 04
Under Central Government Jobs
Location Chennai
Apply Option Direct Interview
Website www.esic.nic.in
____________________________________________

How to Apply ESIC Job application 2019

 1. First Go the Official Site
 2. Visit  that Advertisement or Career Page
 3. Must Read the all details before apply
 4. Check and verify your eligibility (Educational, Age and Pet) to ESIC Careers 2019. You are not eligible for this job, ignore it and leave space for others.
 5. Then download application
 6. Fill your correct details then preview your details
 7. Attach mentioned Documents with Self Attested
 8. Pay the application fees on online payment
 9. take the printout on payment proof
 10. submit the application via online
 11. then wait the next official announcement.

Selection steps

 1. Written exam
 2. Personal Interview
 3. Document Verification
Age Relaxations
Check the official site
 • SC/ST: 5 Yrs
 • OBC: 3 Yrs
 • Persons with Disabilities: 10 Yrs
 • SC/ST PWD: 15 Yrs
 • OBC PWD: 13 Yrs

Important Dates to Remember

Starting date to apply
Last date to apply
last payment date for application
Exam Date

Salary

the salary base for type of the post.

ESIC Job Educational Qualification

Minimum qualification is 10th

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob