அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Chennai NIRT Recruitment 2020 - opening 2 vacancies apply now

latest Chennai NIRT recruitment 2019 – under TN government job, recruit various vacancies for a various field on soonly, we update NIRT jobs instantly on our bel job page. easily check details and apply online. free email alert service available on our website or join our WhatsApp and facebook groups.

Chennai NIRT Recruitment 2019 - 1 vacancy Apply now

Chennai NIRT recruitment 2019 – National Institute for Research in Tuberculosis recruiting 1 candidate to Scientist ‘C’ job in Chennai. Offline applications from 01.12.2018 to 29.01.2018. Check full details
Organization National Institute for Research in Tuberculosis
Name of the post Scientist ‘C’ 
Start Date 01.12.2018
Last Date 29.01.2019
Total Vacancies 1
Under TN Government Jobs
Location Chennai (Tamilnadu)
Apply Option Offline
Website http://www.nirt.res.inChennai NIRT Recruitment 2019 - 1 vacancy Apply now

Chennai NIRT recruitment 2019 – National Institute for Research in Tuberculosis recruiting 1 candidate to Stenographer job in Chennai. Offline applications from 01.12.2018 to 29.01.2019. Check full details
Organization National Institute for Research in Tuberculosis
Name of the post Stenographer
Start Date 01.12.2018
Last Date 29.01.2019
Total Vacancies 1
Under TN Government Jobs
Location Chennai (tamilnadu)
Apply Option Offline
Website http://www.nirt.res.in

How to Apply Chennai NIRT Job Application 2019  

  1. First Go the Official Site
  2. Visit  that Advertisement or Career Page
  3. Must Read the all details before apply
  4. Check and verify your eligibility (Educational, Age and Pet) to NIRT Careers 2019. You are not eligible for this job, ignore it and leave space for others.
  5. Then download application
  6. Fill the correct details then preview your details
  7. Attach mentioned Documents with Self Attested

NIRT Chennai Selection Procedure

3 process to select the candidate
  1. Written exam
  2. Interview
  3. document verification

Chennai Recruitment Age Limit

Age limit depends on the post which type post so check the age on a particular post check the above-founded jobs.

educational qualification

minimum qualification is 8, 10

12th, Degree, Diploma, Engineer, ITI, etc…