அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Thursday, 1 September 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

FCI Recruitment 2022 @ Apply 5043 Non Executive PostsRecruitment in Food Corporation @ India! 5043 Vacancies!

Food Corporation of India Recruitment 2022 – Vacancies in Food Corporation of India J.E. (Civil Engineering), J.E. (Electrical / Mechanical Engineering), Steno Grade-II, AG-III (General), AG-III (Accounts), AG-III (Technical), AG-III (Depot) & AG-III (Hindi) Posts Notification has been issued. Applications are invited to fill up the posts for this job. Graduate, B.Com, Degree in Civil Engg, Typing should be completed for these jobs. Interested and eligible candidates can fill the given form and apply online by 26.09.2022.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 5043 Posts
Post Name: 
 • J.E. (Civil Engineering), J.E. (Electrical / Mechanical Engineering), Steno Grade-II, AG-III (General), AG-III (Accounts), AG-III (Technical), AG-III (Depot) & AG-III (Hindi)

Age Limit :
 • JE-28 years
 • Stenographer-25 years
 • AG III (Hindi)-28 Years
 • AG III-27 Years

Salary :
 • J.E. (Civil Engineering) – Rs.34000-103400/-
 • J.E. (Electrical / Mechanical Engineering) – Rs.34000-103400/-
 • Steno. Grade-II – Rs.30500-88100/-
 • AG-III (General) – Rs.28200-79200/-
 • AG-III (Accounts) – Rs.28200-79200/-
 • AG-III (Technical) – Rs.28200-79200/-
 • AG-III (Depot) – Rs.28200-79200/-
 • AG-III (India) – Rs.28200-79200/-

Education Qualification :

 • AG-III (Technical)-Graduate in Agriculture/ Botany/ Zoology/ BioTech/ Food, etc.
 • AG-III (General)-Graduate with Computer Knowledge
 • AG-III (Accounts)-B.Com with Computer Knowledge
 • AG-III (Depot)-Graduate with Computer Knowledge
 • JE (EME)-Degree in EE/ ME Engg. OR (Diploma + 1 Yr Exp.)
 • JE (Civil)-Degree in Civil Engg. OR (Diploma + 1 Yr Exp.)
 • AG-III (Hindi)-Graduate with Hindi with 1 Yr Exp. of Translation into English
 • Steno Grade-II-Graduate with Typing and Stenographer

Apply Mode :

  ONLINE  

Application Fees

 • UR/OBC – Rs.500/-
 • SC/ST/PwBD and Women candidates are exempted from payment of Application Fee

EXAM CENTER

Selection Process

 • Online Computer-Based Test & Interview
 EXAM TEST PATTERN :
How to Apply :

 • Candidates can fill the application form given to them and apply online by 05.10.2022. Candidates can refer the official notification for the application address.

Important Date:

 • Starting Date of Application -06.09.2022 @ 10.00 AM
 • Last Date of Application-05.10.2022 @ 04.00 PM
 • Exam Date-Jan 2022
Download ( Recruitment in Food Corporation @ India! 5043 Vacancies!) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here!/Click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment