👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Thursday 25 August 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

NLC Recruitment 2022 Out @ 226 Executive Engineer, Manager Jobs, Apply Online Now!

NLC Recruitment 2022 Out @ 226 Executive Engineer, Manager Jobs, Apply Online Now!

NLC Recruitment 2022 – Neyveli Lignite Corporation Limited (NLC) has released the official notification for 226 Executive Engineer, Manager job vacancies in All Over India. Now, NLC collecting the application forms from LLB, Degree, BE/ B.Tech, M.Sc, ME/ M.Tech, Post Graduation Diploma candidates to fill their current job vacancies. Interested and Eligible candidates can apply online for the job vacancy from 25.08.2022 to 23.09.2022. For that, the Candidates need to fill the NLC online application form 2022. In this article, we will cover full details on the latest NLC Recruitment 2022 vacancy details, age limit, salary, online application form, a direct link to apply. Aspirants are requested to go through the latest NLC job notification 2022 fully, Before applying to this job.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 226 Posts

Post Name: 
 • Executive Engineer, Manager

Age Limit :
 • Post Name Age Limit (Years)
  Executive Engineer (Mechanical Thermal) Max. 36
  Executive Engineer (Mechanical Mines) Max. 36
  Executive Engineer (Electrical Thermal) Max. 36
  Executive Engineer (Electrical Mines) Max. 36
  Executive Engineer (Electrical Renewable Energy) Max. 36
  Executive Engineer (Civil thermal) Max. 36
  Executive Engineer (Civil Mines) Max. 36
  Executive Engineer (Civil Renewable Energy) Max. 36
  Manager (Scientific Thermal) Max. 36
  Manager (Geology Mines) Max. 36
  Executive Engineer (Environmental Engineering Mines) Max. 36
  Executive Engineer (Industrial Engineering) Max. 36
  Executive Engineer (Chemical Mines) Max. 36
  Manager (HR) Max. 36
  Deputy Manger (HR) Max. 32
  Manager (Public Relations) Max. 36
  Manager (Legal) Max. 36
 • OBC Candidates: 3 Years
 • SC/ ST Candidates: 5 Years
 • PWD (General) Candidates: 10 Years
 • PWD (OBC) Candidates: 13 Years
 • PWD (SC/ST) Candidates: 15 Years

Salary :
 • Post Name Salary (Per Month)
  Executive Engineer (Mechanical Thermal) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Mechanical Mines) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Electrical Thermal) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Electrical Mines) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Electrical Renewable Energy) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Civil thermal) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Civil Mines) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Civil Renewable Energy) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Manager (Scientific Thermal) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Manager (Geology Mines) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Environmental Engineering Mines) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Industrial Engineering) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Executive Engineer (Chemical Mines) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Manager (HR) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Deputy Manger (HR) Rs. 60,000 – 1,80,000/-
  Manager (Public Relations) Rs. 70,000 – 2,00,000/-
  Manager (Legal) Rs. 70,000 – 2,00,000/-

Education Qualification :

 • Executive Engineer (Mechanical Thermal), Executive Engineer (Mechanical Mines): Degree in Mechanical/ Mechanical & Production/ Industrial & Production Engineering/ Production Engineering
 • Executive Engineer (Electrical Thermal), Executive Engineer (Electrical Mines), Executive Engineer (Electrical Renewable Energy): Degree in electrical/ Electrical & Electronics/ Power Engineering/ Electrical, Instrumentation & Control/ Power System Engineering/ Power Systems & high Voltage Engineering/ Electronics & Power/ Power Electronics/ Power Plant Engineering/ Energy Engineering
 • Executive Engineer (Civil thermal),  Executive Engineer (Civil Mines), Executive Engineer (Civil Renewable Energy): Degree in Civil/ Civil & Structural Engineering
 • Manager (Scientific Thermal): M.Sc in Chemistry/ Organic Chemistry/ In-Organic Chemistry/ Physical Chemistry
 • Manager (Geology Mines): ME/ M.Tech, M.Sc in Geology
 • Executive Engineer (Environmental Engineering Mines): Degree in Environmental Engineering/ Energy & environmental Engineering, PG Degree/ Diploma in Environmental Engineering/ Environmental Science & Technology
 • Executive Engineer (Industrial Engineering): Degree in Industrial Engineering
 • Executive Engineer (Chemical Mines): Degree in Chemical Engineering
 • Manager (HR), Deputy Manger (HR): Degree, Post Graduation Degree in Social Work/ Business Administration/ Business Management/ Personnel Management/ Industrial Relation/ Labour Welfare, Post Graduation Diploma/ Degree in Personnel Management/ Industrial Relation/ HRM
 • Manager (Public Relations): Degree, Post Graduation Diploma/ Degree in Public Relations/ Mass Communication/ Journalism
 • Manager (Legal): Degree in Law

Apply Mode :

  ONLINE  

Application Fees

 • UR / EWS / OBC (NCL) Candidates: Rs. 854/-
 • SC /ST / PwBD/ Ex-servicemen Candidates: Rs. 354/-
 • Mode of Payment: Online

Selection Process

 • Written exam
 • Personal Interview
 • Document Verification
How to Apply :

 • Visit NLC official website – Click here
 • Go to NLC careers or Latest News page.
 • Check for the Executive Engineer, Manager job advertisement and Download it.
 • Check and verify your eligibility to apply for Executive Engineer, Manager job.
 • Find NLC online application form link
 • Create an account with your details and fill the application.
 • Make Payment (if required), Submit the application
 • Take print your application form for future use.


Important Date:

 • Start Date-25.08.2022
 • Last Date-23.09.2022
 • Last date to pay the application fee-23.09.2022

Download ( NLC Recruitment 2022 Out @ 226 Executive Engineer, Manager Jobs, Apply Online Now!) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here!/Click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob