அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Thursday 18 August 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

India Post Office Recruitment 2022 Out @ 98083 Postman, MailGuard, MTS Jobs Bumper offer for 10th candidatesIndia Post Office Recruitment 2022 Out @ 98083 Postman, MailGuard, MTS Jobs Bumper offer for 10th candidates

India Post Office Recruitment 2022 – India Post Office has released the official notification for 98083 Postman, MailGuard, and MTS job vacancies All Over India. Now, India Post Office collects the application forms from 10th, 12th, Degree candidates to fill their current job vacancies. Interested and Eligible candidates can apply online for the job vacancy last date 17.09.2022. For that, the Candidates need to fill out the India Post Office online application form 2022. In this article, we will cover full details on the latest India Post Office Recruitment 2022 vacancy details, age limit, salary, online application form, a direct link to apply. Aspirants are requested to go through the latest India Post Office job notification 2022 fully, Before applying to this job.

Job Vacancy Details

Post Name Vacancies
Post Man 59099
MailGuard 1455
MTS 37539
Total 98083 Posts

State Wise Post Office Postman Vacancies Details Given Below: 

Circle Name Post Office Postman Vacancies
Andhra Pradesh 2289
Assam 934
Bihar 1851
Chattisgarh 613
Delhi 2903
Gujarat 4524
Haryana 1043
Himachal Pradesh 423
Jammu & Kashmir 395
Jharkhand 889
Post office Recruitment 2022 Karnataka 3887
Kerala 2930
Madhya Pradesh 2062
Post Office Recruitment 2022 Maharashtra 9884
North East 581
Odisha 1532
Punjab 1824
Rajasthan 2135
Tamil Nadu 6130
Telangana 1553
Uttar Pradesh 4992
Uttarakhand 674
India Post Recruitment 2022 West Bengal 5231

State Wise Mailguard Vacancies Details Given Below:

Circle Name Mailguard Post Vacancies
Andhra Pradesh 108
Assam 73
Bihar 95
Chattisgarh 16
Delhi 20
Gujarat 74
Haryana 24
Himachal Pradesh 07
Jammu & Kashmir NA
Jharkhand 14
Post office Recruitment 2022 Karnataka 90
Kerala 74
Madhya Pradesh 52
Post Office Recruitment 2022 Maharashtra 147
North East NA
Odisha 70
Punjab 29
Rajasthan 63
Tamil Nadu 128
Telangana 82
Uttar Pradesh 116
Uttarakhand 08
India Post Recruitment 2022 West Bengal 155

State Multi Tasking Staff (MTS) Vacancies Details Given Below:

Circle Name MTS Vacancies
Andhra Pradesh 1166
Assam 747
Bihar 1956
Chattisgarh 346
Delhi 2667
Gujarat 2530
Haryana 818
Himachal Pradesh 383
Jammu & Kashmir 401
Jharkhand 600
Post office Recruitment 2022 Karnataka 1754
Kerala 1424
Madhya Pradesh 1268
Post Office Recruitment 2022 Maharashtra 5478
North East 358
Odisha 881
Punjab 1178
Rajasthan 1336
Tamil Nadu 3361
Telangana 878
Uttar Pradesh 3911
Uttarakhand 399
India Post Recruitment 2022 West Bengal 3744


Age Limit :
 • India Post Office job required a minimum of 18 years to a maximum of 32 years with good sprite. For more details on the age limit, kindly refer to the latest India Post Office Recruitment Notification 2022.

Salary :
 • Kindly check the India Post Office official job notification for salary information.

Education Qualification :

 • India Post Office requires 10th, 12th, Degree candidates to apply for their Postman, MailGuard, MTS notification 2022.
 • For more details kindly refer to the latest India Post Office Recruitment Notification 2022.

Apply Mode :

  ONLINE  

Application Fees

 • General / UR / OBC – Rs.100/- Fees
 • SC / ST /Womens – No Fees

Selection Process

 • Merit-Based
 • Documents Verification
How to Apply :

 • Visit India Post Office’s official website – Click here
 • Go to India Post Office careers or Latest News page.
 • Check for the Postman, MailGuard, MTS job advertisement and Download it.
 • Check and verify your eligibility to apply for Postman, MailGuard, MTS job.
 • Find India Post Office online application form link
 • Create an account with your details and fill the application.
 • Make Payment (if required), Submit the application
 • Take print your application form for future use.


Important Date:

 • Form Submission Start Date:  11-08-2022
 • Form Submission Last Date:  17-09-2022

Download ( India Post Office Recruitment 2022 Out @ 98083 Postman, MailGuard, MTS Jobs Bumper offer for 10th candidates) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here!/Click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment