அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Friday, 29 July 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Irukkangudi Mariyamman Temple Recruitment 2022@ 57 Office Assistant PostsIrukkangudi Mariyamman Temple Recruitment 2022@ 57 Office Assistant Posts

Irukkangudi Mariyamman Temple Recruitment 2022 | Irukkangudi Mariyamman Temple Job Notification 2022 | Irukkangudi Mariyamman Temple Office Assistant 2022 Application Form PDF Download @ www.irukkangudimariamman.hrce.tn.gov.in/– Irukkangudi Mariyamman Temple invites applications for recruitment of 57 Junior Assistant, Case Clerk, Collection Clerk, Ticket Seller, Office Assistant, Assistant watchman, Sweeper, Molam Set, Nandavanam, Ubkovil Para, Store Keeper, Supervisor (Sweeper), Odhuvar, Nadaswaram, Thiruvilaku, Uthavi Suyambagam, Draftsman, Plumber & Assistant Wireman Posts. The applicants are requested to Download Application Form through Official Website @ https://www.irukkangudimariamman.hrce.tn.gov.in/. The last date for the receipt of application along with enclosures is 05.09.2022 @ 05.00 PM.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 57 Posts

Post Name: 
 • SI No Name of Posts No. of Posts
  1. Junior Assistant 02
  2. Case Clerk 01
  3. Collection Clerk 01
  4. Ticket Seller 01
  5. Office Assistant 01
  6. Assistant watchman 12
  7. Sweeper 27
  8. Molam Set 01
  9. Nandavanam 01
  10. Ubkovil Para 01
  11. Store Keeper 01
  12. Supervisor (Sweeper) 01
  13. Odhuvar 01
  14. Nadaswaram 01
  15. Thiruvilaku 01
  16. Uthavi Suyambagam 01
  17. Uthavi Suyambagam 01
  18. Plumber 01
  19. Assistant Wireman 01
  Total 57

Age Limit :
 • For All Posts - 18 to 35 Years
 • Go through Irukkangudi Mariyamman Temple official Notification 2022 for more reference

Salary :
1. Junior Assistant - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

2. Case Clerk - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

3. Collection Clerk - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

4. Ticket Seller - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

5. Office Assistant - Pay Matrix 17 Rs.15900 - 50400/-

6. Assistant watchman - Pay Matrix 12 Rs.11600 - 36800/-

7. Sweeper - Pay Matrix 10 Rs.10000 - 31500/-

8. Molam Set - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

9. Nandavanam - Pay Matrix 10 Rs.10000 - 31500/-

10. Ubkovil Para - Pay Matrix 12 Rs.11600 - 36800/-

11. Store Keeper- Pay Matrix 17 Rs.15900 - 50400/-

12. Supervisor (Sweeper) - Pay Matrix 17 Rs.15900 - 50400/-

13. Odhuvar - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

14. Nadaswaram - Pay Matrix 25 Rs.19500 - 62000/-

15. Thiruvilaku - Pay Matrix 10 Rs.10000 - 31500/-

16. Uthavi Suyambagam - Pay Matrix 10 Rs.10000 - 31500/-

17. Draftsman - Pay Matrix 27 Rs.20600 - 65500/-

18. Plumber - Pay Matrix 22 Rs.18500 - 58600/-

19. Assistant Wireman - Pay Matrix 27 Rs.16600 - 52400/-
Education Qualification :
1. Junior Assistant - have passed 10th or its equivalent qualification

2. Case Clerk - have passed 10th or its equivalent qualification

3. Collection Clerk - have passed 10th or its equivalent qualification

4. Ticket Seller - have passed 10th or its equivalent qualification

5. Office Assistant - Must have passed 10th or its equivalent qualification

6. Assistant watchman - Must be able to read and write in Tamil

7. Sweeper - Must be able to read and write in Tamil

8. Molam Set - Must be able to read and write in Tamil + Studied in Music School with Valid Certificate

9. Nandavanam - Must be able to read and write in Tamil

10. Ubkovil Para - Must be able to read and write in Tamil

11. Store Keeper - Must have passed 10th or its equivalent qualification

12. Supervisor (Sweeper) - Must be able to read and write in Tamil

13. Odhuvar - Candidates Able to read, write in Tamil + 3 years training / certificate completed in Hindu Ritual Education from Hindu Vedha Ashram / Govt recognised course

14. Nadaswaram - Candidates Able to read, write in Tamil + 3 years training / certificate completed in Hindu Ritual Education from Hindu Vedha Ashram / Govt recognised course

15. Thiruvilaku - Must be able to read and write in Tamil

16. Uthavi Suyambagam - Must be able to read and write in Tamil. Must know to prepare Neivedyam and prasadham according to customs and usage prevailing in the temple and.Must know the customary procedures to conduct pooja and rituals.

17. Draftsman - Diploma in Civil Engineering

18. Plumber - ITI Trade Certificate in Plumber Trade

19. Assistant Wireman - ITI in Electrical/Wireman & Must have H Certificate issued by Electrical Licensing Board

Apply Mode :

BY POST  

Application Fees

 • Kindly check the official notification for detailed Application fee information.

Selection Process

 • Personal Interview
 • Document Verification

Important Date:

 • Form Submission Start Date:  29-07-2022
 • Form Submission Last Date:  05-09-2022

Download ( NABI Recruitment 2022 - 08 JRF Post | ApplyPanchayat) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here!/ click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment