அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Wednesday, 22 June 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

TNCSC Thanjavur Recruitment 2022 Out @ 557 Assistant, Record Clerk JobsTNCSC Thanjavur Recruitment 2022 Out @ 557 Assistant, Record Clerk Jobs

TNCSC Thanjavur Recruitment 2022 – Tamil Nadu Civil Supplies Corporation (TNCSC Thanjavur) has released the official notification for 557 Assistant, Record Clerk job vacancies in Thanjavur. Now, TNCSC Thanjavur collecting the application forms for 8th, 12th, B.Sc candidates to fill their current job vacancies. Interested and Eligible candidates can apply offline by postal for the job vacancy from 20.06.2022 to 08.07.2022. For that, the Candidates need to fill the TNCSC Thanjavur offline application form 2022 and courier to the organization address. In this article, we will cover full details on the latest TNCSC Thanjavur Recruitment 2022 vacancy details, age limit, salary, online application form, a direct link to apply. Aspirants are requested to go through the latest TNCSC Thanjavur job notification 2022 fully, Before applying to this job.


Job Vacancy Details

Total Vacancy - 557 Posts

Post Name: 
 • Assistant, Record Clerk
Age Limit : 

 • TNCSC Thanjavur job required a maximum of 32 years (as on 01-07-2022) with good sprite.
 • Age Relaxation:
 • BC/ BC (M)/ MBC Candidates: 2 Years
 • SC/ SC (A)/ ST Candidates: 5 Years

Salary :
 • Record Clerk-Rs. 3,499 – 5,285/-
 • Assistant-Rs. 3,499 – 5,218/-
 • Security-Rs. 3,499 – 5,218/-

Education Qualification :
 • TNCSC Thanjavur requires 8th, 12th, B.Sc candidates to apply for their Assistant, Record Clerk notification 2022. The detailed information has been given below or you can verify it on the official notification itself.

Apply Mode :

BY POST  

Application Fees

 • As per Tamil Nadu Civil Supplies Corporation job notification 2022, there are No Application fees to apply these 557 Assistant, Record Clerk job vacancies.
Selection Process

 • Written exam
 • Personal Interview
 • Document Verification

How to Apply :

 • Visit TNCSC Thanjavur official website – Click here
 • Go to TNCSC Thanjavur careers or Latest News page.
 • Check for the Assistant, Record Clerk job advertisement and Download it.
 • Check and verify your eligibility to apply for Assistant, Record Clerk job.
 • Find TNCSC Thanjavur online application form and download it.
 • Fill the application form and send it.
 • Make Payment (if required), Submit the application.
 • Take print your application form for future use.

Important Date:

 • Form Submission Start Date:  20.06.2022
 • Form Submission Last Date:  08.07.2022

Download ( TNCSC Thanjavur Recruitment 2022 Out @ 557 Assistant, Record Clerk Jobs) 2022 and Online Apply
Notification 2022: Click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment