அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Wednesday, 11 May 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

DHS Coimbatore Recruitment 2022@ Apply NowDHS Coimbatore Recruitment 2022@  Apply Now

DHS Coimbatore Recruitment 2022 | DHS Coimbatore Recruitment 2022 | DHS Coimbatore Hospital Worker and Various Recruitment 2022 | DHS Coimbatore Optometrist, Hospital Worker, Refrigeration Mechanic Post 2022 | Coimbatore District Health Society Optometrist, Hospital Worker, Refrigeration Mechanic Recruitment 2022 Notification No PDF | DHS Coimbatore Offline Application @ coimbatore.nic.in/- DHS Coimbatore invites Offline Application For Recruitment of Optometrist, Hospital Worker, Refrigeration Mechanic Post. Offline Application Will Be Available in the Official Website @ coimbatore.nic.in/ from 11/05/2022 to 20/05/2022.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 03 Posts

Post Name: 
 • SL.NO.Name of the PostNo. of Post
  1.Optometrist01
  2.Hospital Worker01
  3.Refrigeration Mechanic01
Age Limit :

 • Name of the PostMinimum ageMaximum age
  Optometrist21 Years35 Years
  Hospital Worker21 Years35 Years
  Refrigeration Mechanic21 Years35 Years
Salary :

 • SL.NO.Name of the Postsalary Details
  1.OptometristRs.9500/-
  2.Hospital WorkerRs.8500/-
  3.Refrigeration MechanicRs.20000/-
Education Qualification :

 • SL.NO.Name of the PostEducational Qualification
  1.OptometristBachelor in Optometry / Master in Optometry
  2.Hospital Worker8th Pass
  3.Refrigeration MechanicITI in Refrigeration Mechanic and Air Conditioning

Apply Mode :

BY POST 

Application Fees

 • No fees.

Selection Process

 • Personal Interview
 • Document Verification
How to Apply :

 • Candidates can apply by Offline Mode
 • Go to official Website (coimbatore.nic.in) and download the notification.
 • Fill the Offline application without any mistakes.
 • Check all details whether correct or incorrect.
 • Attach all relevant documents.
 • Last Date to apply Offline on 20/05/2022.
 • No Other Mode Application Will Be Accepted.
 • .
Address:
 • Kindly check the official notification.
Important Date:

 • Form Submission Start Date:  11-05-2022
 • Form Submission Last Date:  20-05-2022

Download ( DHS Coimbatore Recruitment 2022@  Apply Now) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

For more updates join us on telegram channel - For tnpsc preparation Join Our telegram group:-

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment