அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Sunday, 8 May 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Assam Rifles Recruitment 2022 @ Apply 1380 Technical & Tradesmen Vacancies » Official Notification ReleasedAssam Rifles Recruitment 2022 @ Apply 1380 Technical & Tradesmen Vacancies » Official Notification Released

Assam Rifles Recruitment 2022 » Apply 1380 Technical & Tradesmen Vacancies » Official Notification Released. Central Government Official Release The Notification Interested & Eligible Candidate Please Must Check Full Notification Details , Education Details , Salary Details , Age Relaxation , Vacancies Details, Address Details Next Strat The Apply Process Eligible Candidate Apply Vacancies And Apply Online Starting Date 06-06-2022 to 20-07-2022

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 1380 Posts

Age Limit :

 • Minimum Age-18 Years
 • Maximum Age-30 Years

Salary :

 • All Post - Rs.18,000/- to Rs.69,100/- Per Month
 • More Details Check Official Website.

Education Qualification :

 • All Candidate Complete For - 10th Pass , ITI & Diploma , Degree , Engineering
 • More Details Check For Official Notification.

Apply Mode :

 ONLINE  

Application Fees

 • All Candidate Rs.200/- Fees
 • More Details Check Official Website.
Selection Process

 • Actual Measurement Test (PMT)
 • Actual Efficiency Test (PET)
 • Exchange Test (Skill Test)
 • Composed Exam
 • Clinical Exam
 • Merit List
 • Documents Verification
 • More Details Check Official Website
How to Apply :

 • Go To Official Website. 
 • Find The Official Notification.
 • First Read Notification & Check Eligibility.
 • Eligible Candidate Should Be Start The Apply Process.
 • Candidate Will Be Provided The Opportunity To Edit The Application Before Submission.
 • Finally Submit or Sent The Application And Take Print Out For Application.
 • More Details Check Official Website.
Important Date:

 • Form Submission Start Date:  06-06-2022
 • Form Submission Last Date:  20-07-2022

Download ( Assam Rifles Recruitment 2022 @ Apply 1380 Technical & Tradesmen Vacancies » Official Notification Released) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

CHECK FOR TNPSC NOTES BELOW:-

 EXAMS NOTES
 GROUP 1 CLICK HERE
 GROUP 2&2A CLICK HERE
 GROUP 4 CLICK HERE
 POLICE CLICK HERE

For more updates join us on telegram channel - For tnpsc preparation Join Our telegram group:-

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment