அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Wednesday, 20 April 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

DTC Recruitment 2022»Apply 367 Assistant Foreman @ Various Vacancies»Official Notification ReleasedDTC Recruitment 2022»Apply 367 Assistant Foreman @ Various Vacancies»Official Notification Released

DTC Recruitment 2022»Apply 367 Assistant Foreman & Various Vacancies»Official Notification Released Central Government Official Release The Notification Interested & Eligible Candidate Please Must Check Full Notification Details , Education Details , Salary Details , Age Relaxation , Vacancies Details, Address Details Next Strat The Apply Process Eligible Candidate Apply Vacancies And Apply Online Starting Date 20-04-2022 to 11-05-2022

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 367 Posts

Post Name: 
 • Assistant Foreman & Section Officer , Assistant Fitter & Electrician Posts
Age Limit :

 • Minimum Age-18 Years
 • Maximum Age-35 Years

Salary :

 • All Post - Rs.17,693/- to Rs.46,374/- Per Month
 • More Details Check Official Website

Education Qualification :

 • All Candidate Complete For - ITI & Diploma , Degree , Engineering
 • More Details Check For Official Notification

Apply Mode :

ONLINE 

Application Fees

 • All Candidate No Fees
 • More Details Check Official Website
Selection Process

 • Written exam
 • Personal Interview
 • Document Verification
How to Apply :

 • Go To Official Website 
 • Find The Official Notification
 • First Read Notification & Check Eligibility
 • Eligible Candidate Should Be Start The Apply Process
 • Candidate Will Be Provided The Opportunity To Edit The Application Before Submission
 • Finally Submit or Sent The Application And Take Print Out For Application.
 • More Details Check Official Website
Important Date:

 • Form Submission Start Date:  20-04-2022
 • Form Submission Last Date:  11-05-2022

Download ( DTC Recruitment 2022»Apply 367 Assistant Foreman @ Various Vacancies»Official Notification Released) official Notification 2022 and Online Apply
Notification 2022: click here!/ Click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

CHECK FOR TNPSC NOTES BELOW:-

 EXAMS NOTES
 GROUP 1 CLICK HERE
 GROUP 2&2A CLICK HERE
 GROUP 4 CLICK HERE
 POLICE CLICK HERE

For more updates join us on telegram channel - For tnpsc preparation Join Our telegram group:-

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment