அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Wednesday, 26 January 2022

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Amazon Work From Home Recruitment 2022 @ Customer Service amazonvirtualhiring.hirepro.inAmazon Work From Home Recruitment 2022 @ Customer Service amazonvirtualhiring.hirepro.in

Amazon Work From Home Recruitment 2022 , An Amazon Customer Service Associate is a critical part of our mission to deliver timely, accurate and professional customer service to all Amazon customers.

The qualifications and job details along with the syllabus and books of reference and mock test links and patterns of exam regarding the post are all given for your best future. Follow the procedure as we directed get it to the most preferred position as well. Our wishes for your preparation and proceedings.

Customer Service Associate is a critical part of our mission to deliver timely, accurate and professional customer service to all Amazon customers.  This vital position requires an action-oriented, flexible problem-solver who will assist customers in expediting orders and correcting post-sales problems.  Associates communicate with customers primarily through mail, chat and phone, can be hired for any skill set as per the requirement and utilize a variety of software tools to navigate customer accounts, research and review policies and communicate effective solutions in a fun and fast-paced environment.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 5000+ Posts

Salary :

 • An average associate earns about 25,000/- to 30,000/-  per month (Approx.)

Education Qualification :
 • Minimum qualification is 10 + 2. Any graduate/ PG is eligible to apply
Communication Skills:
 •  Excellent communication skills (written and verbal)
 • Ability to communicate correctly and clearly with all customers
 • Excellent documentation skills
 • Good comprehension skills – ability to clearly understand and state the issues customers present
 • Ability to concentrate – follow customers issues without distraction to resolution
 • Good composition skills – ability to compose a grammatically correct, concise, and accurate written response
 • Work successfully in a team environment as well as independently
Preferred Qualifications :
 • Problem solving and analytical skills  
 • Proven ability to work productively and efficiently in an independent and dynamic setting  
 • Proven ability to clearly communicate with managers and associates at all levels  
 • Global perspective and solid understanding of business objectives  
 • Excellent attention to detail and focus on the highest level of accuracy

Customer Focus:
 • Excellent customer service skills, including maintaining focus on the customer issue in a  fast-paced environment
 • • Ability to empathize with and prioritize customer needs
 • Demonstrates interpersonal skills with a diverse customer base
 • Demonstrates conflict resolution, negotiation, and de-escalation skills
 • Demonstrates ownership to resolve challenging customer issues, escalating when necessary
 • Ability to determine customer needs and provide appropriate solutions
 • Maintain regular and reliable attendance, including the daily schedule as assigned
 • Flexible with the working schedule; may be expected to work weekends, holidays and events
 • Ability to work overtime as required by business - as much as 60 hours a week, most often occurring in the weeks surrounding the Christmas holiday season
Apply Mode :

 ONLINE 

Application Fees

 • Kindly check the official notification for detailed Application fee information.Download (Amazon Work From Home Recruitment 2022 @ Customer Service amazonvirtualhiring.hirepro.in) official Notification 2021 and Online Apply
Notification 2021click here!

Notification 2021: click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

PART TIME-JOB-click here

TRENDING GOVT JOB-click here

RECENT PRIVATE JOB-click here

RECENT GOVT JOB-click here

Tnpsc free online test-click here

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment