அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Saturday, 10 July 2021

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Doodle Army 2 Mini Militia 5.3.7 Apk Mod (Pro Pack Unlocked) Android

Doodle Army 2 Mini Militia Android thumb

Doodle Army 2 Mini Militia 5.3.7 Apk Mod (Pro Pack Unlocked) Android


Free direct download last version Doodle Army 2 Mini Militia from RexDl. Experience intense multiplayer combat with up to 6 players online or 12 using local wi-fi. Train with the Sarge and sharpen your skills in offline Training, Co-op and Survival modes. Shoot a multitude of weapon types including the sniper, shotgun and flamethrower.

Features explosive online and local multiplayer warfare! Intuitive dual stick shooting controls. Open world maps utilizing rocket boots for extended vertical flight. Zoom control, melee attacks and dual wield ability with modern and futuristic heavy duty weapons and grenades. Play team based battles in this fun cartoon themed cross between Soldat and Halo.

Doodle Army 2 Mini Militia aka DA2, based on the original stickman shooter Doodle Army, was created based on player feedback and suggestions. We love to hear your ideas so thank you and keep them coming! Give a call out to Sarge from the in-game email link!

Purchase the Pro Player Pack to get full access to dual wield ability, extra avatar customization items and online weapons such as the rocket launcher, sniper rifle, laser, saw gun and more!


WHAT’S NEW
– In-game Friends is here! Now you can add players as friends and play custom games together!
Note – just make sure you and your friends are on this latest app version, only then you could find them and play together
– You can also search for other players by nickname or ID, and add them as friends directly in the game regardless of your account type (including guests)
– In addition, we’ve made some bug fixes related to Friends.

0 comments :

Post a Comment