👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Wednesday 17 February 2021

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

NBPGR Recruitment 2021 Out @ Apply Upper Division Clerk Jobs

NBPGR Recruitment 2021 Out @ Apply Upper Division Clerk Jobs

NBPGR Recruitment 2021 – National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR) has released the official notification for 9 Upper Division Clerk job vacancies in New Delhi. Now, NBPGR collecting the application forms from Any Degree candidates to fill their current job vacancy. Interested and Eligible candidates can apply offline by postal for the job vacancy from 19.01.2021 to 01.03.2021. For that, the Candidates need to fill the NBPGR UDC offline application form 2021 and courier to the organization address. In this article, we will cover full details on the latest NBPGR UDC Recruitment 2021 vacancy details, age limit, salary, online application form, a direct link to apply. Aspirants are requested to go through the latest NBPGR job notification 2021 fully, Before applying to this job.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 09 Posts

Age Limit :

NBPGR job required a minimum of 18 years to a maximum of 60 years with good sprite. For more details on the age limit, kindly refer to the latest NBPGR Recruitment Notification 2021.

Salary :

NBPGR has announced the pay scale for the recent recruitment alert, which is given below.

Upper Division Clerk – ₹ 5200-20200+ 2400 GP

Education Qualification :

NBPGR requires By deputation of regular UDCs of ICAR Hqrs./ Institutes. The deputation shall be for a period not exceeding 3 years.

Apply Mode :

 ONLINE 

Application Fees

Kindly check the official notification for detailed Application fee information.

Selection Process

 1. Written exam
 2. Personal Interview
 3. Document Verification
How to Apply :

 1. Visit NBPGR official website – Click here
 2. Go to NBPGR careers or Latest News page.
 3. Check for the Upper Division Clerk job advertisement and Download it.
 4. Check and verify your eligibility to apply for Upper Division Clerk job.
 5. Find NBPGR online application form and download it.
 6. Fill the application form and send it.
 7. Make Payment (if required), Submit the application.
 8. Take print your application form for future use.

Important Date:

Form Submission Start Date:  19-01-2021

Form Submission Last Date:  01-03-2021

Download (NBPGR Recruitment 2021 Out @ Apply Upper Division Clerk Jobs official Notification 2021 and Online Apply
Notification 2021: click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob