👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Wednesday 17 February 2021

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

C-DAC Recruitment 2021 @13 Engineer Post | Apply Online

C-DAC Recruitment 2021 @13 Engineer Post | Apply Online

Centre for Development of Advanced Computing will release the 13 Project Engineer Jobs this Year 2020. Those Candidates who are interested in the vacancy details & completed all eligibility criteria can read the Notification & Apply Online. To apply for the Centre for Development of Advanced Computing Recruitment login to the official website www.cdac.in

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 12 Posts

Age Limit :

  • Maximum Age 37 Years


Salary :

  • Rs.31000 – 70000/-

Education Qualification :

Applicants should pass BCA, B.Sc, B.Tech/B.E, M.Sc, MCA from a recognized board.

Apply Mode :

 ONLINE 

Application Fees

Kindly check the official notification for detailed Application fee information.

Selection Process

  • Written Test
  • Interview
How to Apply :

  • Go to the official website www.cdac.in
  • Find the advertisement for C-DAC, click on the advertisement.
  • C-DAC notification will open read it and check Eligibility.
  • To apply enter your details correctly and make the payment.
  • Candidates will be provided the opportunity to edit their application form before submission.
  • Finally, click the submit button and take the print of the application form.

Important Date:

Form Submission Start Date:  15.02.2021

Form Submission Last Date:  01.03.2021

Download C-DAC Recruitment 2021 @13 Engineer Post | Apply Online official Notification 2021 and Online Apply
Notification 2021: click here!

Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob