👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Friday 15 January 2021

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Aavin Coimbatore Recruitment 2021@ 15 Manager, Executive Posts

Aavin Coimbatore Recruitment 2021@ 15 Manager, Executive Posts

Aavin Coimbatore Recruitment 2021 – Aavin Coimbatore invites applications for recruitment of 15 Manager, Deputy Manager, Private Secretary & Executive Posts. The applicants are requested to Download Application Form through Official Website https://aavinmilk.com/. Interested candidates are requested to peruse the advertisement regarding the process of Examinations and Interview, Eligibility Criteria, Application Fee, How to Apply, Pattern of Examination, Syllabus, Question Paper, Admit Date, Exam Date, Result Date etc,. Refer thoroughly before applying.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 15 Posts

Name of Post No. of Post
Manager (Schemes) 01
Manager (Transport) 01
Manager (Feed & Fodder) 01
Manager (Civil) 01
Manager (Purchase / Stores) 01
Deputy Manager (Dairying) 03
Deputy Manager (Dairy Chemist) 04
Deputy Manager (Dairy Bacteriology) 01
Private Secretary Grade III 01
Executive (Civil) 01

Age Limit :

  • SC/SCA/ST No Age Limit
  • MBC/DNC/BC No Age Limit
  • OC 30 years

Salary :

Name of Post Pay scale
Manager (Schemes) Rs.55500 – 175700/-
Manager (Transport) Rs.37700 - 119500/-
Manager (Feed & Fodder) Rs.37700 - 119500/-
Manager (Civil) Rs.37700 - 119500/-
Manager (Purchase / Stores) Rs.37700 - 119500/-
Deputy Manager (Dairying) Rs.35900 - 113500/-
Deputy Manager (Dairy Chemist) Rs.35900 - 113500/-
Deputy Manager (Dairy Bacteriology) Rs.35900 - 113500/-
Private Secretary Grade III Rs.20600 – 65500/-
Executive (Civil) Rs.20600 – 65500/-


Education Qualification :

Name of Post Qualification
Manager (Schemes) 1.Must possess a Degree in Vety. Science from a recognized University. 2. Must have registered with Vety. Council.
Manager (Transport) Must possess a degree in Electrical & Electronics / Electronics & Instrumentation / Electrical & Instrumentation /Electronics and Communication / Automobile / Mechanical Engineering from recognized University.
Manager (Feed & Fodder) Must possess a degree in Electrical & Electronics / Electronics & Instrumentation / Electrical & Instrumentation /Electronics and Communication / Automobile / Mechanical Engineering from recognized University.
Manager (Civil) Must Possess Degree in B.Sc., (Agriculture).
Manager (Purchase / Stores) Must possess a Bachelor Degree in Civil Engineering.
Deputy Manager (Dairying) Must possess Degree and IDD / NDD or Post Graduate Degree in Dairy Science / Dairying or B.Tech in food Technology /Dairy Technology / food processing from any approved institutions.
Deputy Manager (Dairy Chemist) Must possess Post Graduate Degree in Dairy Science / Dairy Chemistry / Chemistry / Bio-Chemistry / Bio – Tech/ Quality Control.
Deputy Manager (Dairy Bacteriology) Must possess a Post Graduate Degree in Microbiology / Dairy Bacteriology / Quality Control.
Private Secretary Grade III 1. Must possess a degree in any discipline. 2. Must have passed Typewriting English Higher Grade and Tamil Lower Grade & Short hand English higher and Tamil lower Grade.
Executive (Civil) Must possess Diploma in Civil Engineering.


Apply Mode :

BY POST  

Application Fees

The Candidate belonging to the OC/BC/MBC/DNC will have to pay an application processing fee of Rs. 250/- (Non- Refundable). The Candidate belonging to the SC/SCA/ST will have to pay an application processing fee of Rs. 100/- (Non- Refundable) per post should be made by way of demand draft only, drawn in favour of General Manager, Coimbatore Co -operative Milk Producers’ Union Limited and payable at Coimbatore. Demand draft can be drawn in any one of the Nationalized Banks / Cooperative Banks and processing fee for each post should be remitted separately. Demand drafts obtained earlier to the date of advertisement will not be accepted and any other modes of payment like cheque, postal order and cash will not be accepted.


Selection Process

  1. Written Test
  2. Oral Test
How to Apply :

Application Format and other details such as qualification prescribed for the post, age and mode of selection are available in the website www.aavinmilk.com. The filled in application, complete in all respects along with self-attested xerox copies of required document should be sent to the General Manager, Coimbatore District Co-operative Milk Producers’ Union Limited, New Dairy Complex, Pachapalayam, Kalampalayam (Post), Coimbatore – 641 010, either by Registered Post or by Speed Post.


Important Date:

Form Submission Start Date:  13.01.2021  

Form Submission Last Date: 01.02.2021

Download Aavin Coimbatore  official Notification 2020 and Online Apply
  Notification 2020: click here!

 Application form: Click here! /  Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY  

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob