அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Monday, 19 October 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

NEIGRIHMS Recruitment 2020@ Apply Office Assistant Jobs

NEIGRIHMS Recruitment 2020@ Apply Office Assistant Jobs

NEIGRIHMS Recruitment 2020 released now. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical (NEIGRIHMS) has released the notification for 10 Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trial Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant job vacancies in Shillong, Meghalaya. Interested and Eligible candidates need to submit the application form on or before 04.11.2020. Candidates need to attend the direct interview. The interview venue and date details have been given below. In this article, we will cover full details on NEIGRIHMS Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trail Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant Recruitment 2020 vacancy, age limit, salary, application form, Interview location and Walk-In date. Aspirants are requested to go through the latest NEIGRIHMS job notification 2020 fully, Before applying to this job.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 10 Posts

NEIGRIHMS has announced totally 10 vacancies for Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trial Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant posts.

Age Limit :

The candidates should have completed for Up to 40 Years

Salary :

Name of Post Consolidated pay in (₹)
Project Manager 50,000/- (Rupees) per month
Research Fellow/Medical Officer
Quality Manager 45,000/- (Rupees) per month
Accountant 25,000/- (Rupees) per month
Clinical Trial Coordinator -20,000/- (Rupees) per month
Research Nurse 16,600/- (Rupees) per month
Biostatistician 18,000/- (Rupees) per month
Data entry operator 20,000/- (Rupees) per month
Office Assistant 15,000/- (Rupees) per month


Education Qualification :

NEIGRIHMS requires MBBS, Postgraduate, BDS, BHMS, B.Com, BSc Nursing, 12th pass completed candidates to apply for this Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trial Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant notification 2020.Apply Mode :

 ONLINE

Interview Location

NEIGRIHMS Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trail Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant Walk-in Address
Department of General Medicine, NEIGRIHMS, Shillong.

Selection Process

  1. Written exam
  2. Personal Interview
  3. Document Verification
How to Apply :

Step 1: Visit NEIGRIHMS official website – http://neigrihms.gov.in/

Step 2: Go to NEIGRIHMS careers or Latest News page.

Step 3: Check the Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trial Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant job advertisement and Download.

Step 4: Check and verify your eligibility to apply for Project Manager, Research Fellow, Quality Manager, Accountant, Clinical Trial Coordinator, Research Nurse, Biostatistician, Data entry operator, Office Assistant job.

Step 5: Take print the NEIGRIHMS job application form 2020.

Step 6: Fill all the details required and attach the necessary docs.

Step 7:Go for walk-In on 05.11.2020

Important Date:

Interview Date:  5-11-2020

Form Submission Last Date:  4-11-2020

Download NEIGRIHMS official Notification 2020 and Online Apply
 Notification 2020: click here!

 Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY 

0 comments :

Post a Comment