👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Saturday 31 October 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Adar Sector Employment @ 2020

Adar Sector Employment @ 2020

The Official Employment Announcement has been released to fill the vacancies in the Resource Department (UIDAI) under the Government of India. The notice of the Aadhaar Department stated that the Manager posts were vacant and applications were invited from those who were qualified for it. We therefore request those who are eligible to apply for these assignments with the help of the information given on our blog.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 01 Post

It has been reported that there is only one vacancy for Manager posts in the company in the Aadhaar sector.


Age Limit :

Applicants who are not more than 56 years of age can apply for these jobs

Salary :

Kindly check the official notification for detailed Application fee information.


Education Qualification :

Applicants can apply for these jobs only if they have passed Master’s Degree in any of the subjects like Business Administration / Finance at a government recognized university.


Apply Mode :

 ONLINE  

Application Fees

Kindly check the official notification for detailed Application fee information.

Selection Process

Applicants will be selected based on the final decision of the selection committee. You can access the official announcement to know more

How to Apply :

Those interested can register their applications by 13.11.2020 through the online website address below.


Important Date: 

Form Submission Last Date:  13-11-2020

Download Adar Sector official Notification 2020 and Online Apply
  Notification 2020: click here!

  Application form: Click here!/Click here

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY 

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob