அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  

Sunday, 2 August 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

SSC GD Constable 2020-apply 5846 post

SSC GD Constable 2020-apply 5846 post

SSC GD Constable Recruitment 2020 OUT – Staff Service Selection Commission has released the notification for 5846 Vacancy. From 1.8.2020 to  7.9.2020. only the candidates can able to apply for the exam online. Most of the candidates keen checking the official website for SSC Constable Recruitment 2020. SSC GD Recruitment is a bigger opportunity for all candidates. The posts for the recruitment is very high. Getting a job in Central Government is very difficult. Why because, the competition for the exams goes high. So the candidates need to perform well in the written and main exams as well.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 5846 Posts


 1. Constable Male – 3902 Posts
 2. Constable Female – 1944 Posts


Age Limit :

SSC has released the age limit to apply for the notification is 18-25 years as on 01-07-2020. Candidates should not have been born earlier than 02-07-1995 and later than 01-07-2002. For age relaxation details, the candidates are requested to check the official notification.

Salary :

The salary details for SSC GD Constable has given below. The candidates are requested to take notes on this.

Pay Scale: Pay Level-3 (Rs 21700- 69100)

Education Qualification :

The candidates who have the following qualifications only eligible to apply for job notification. Then the department decision is final for the selection.


 1. 10+2 (Senior Secondary) passed from a recognized Board. Educational qualification is relaxable up to 11th passed for the sons/ daughters of serving retired or deceased Delhi Police Personnel/ MultiTasking Staff of Delhi Police, and Bandsmen, buglers, mounted constables, drivers, dispatch riders, etc. of Delhi
 2. Police only.
 3. Male candidates must possess a valid driving license for LMV (Motor Cycle or Car) as on the date of PE&MT. Learner License is not acceptable.
 4. Candidates who have not acquired the essential educational qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not apply.


Apply Mode :

ONLINE  

Application Fees


 • The candidates who are interested in GD Constable job, then they have to pay the application Fee payable: Rs 100/- (Rs One hundred only).
 • Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Ex-servicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of a fee.
 • Fee can be paid online through BHIM UPI, Net Banking, by using Visa, Mastercard, Maestro, RuPay Credit or Debit cards or in cash at SBI Branches by generating SBI Challan.

Selection Process

 1. Written exam
 2. Personal Interview
 3. Document Verification
How to Apply :

Step 1: Visit  SSC official website – https://ssc.nic.in/

Step 2: Search for GD Constable notification link in the careers/ Advertisements/ News page.

Step 3: Download or view the official notification on their official website itself.

Step 4: Check and verify your eligibility for SSC Recruitment 2020.

Step 5: Go through online application link “Apply Now”

Step 6: Create your registration on the SSC Recruitment Page and Fill all correct details.

Step 7: Apply for the 5846 Constable job by clicking the apply button

Step 8: Upload your scanned copy of photo and signature to their application form

Step 9: Ensure the given details are correct and accurate.

Step 10: Submit the application

Step 11: Make the payment as per your quota.

Step 12: Take print your application form for future use.

Important Date:

Form Submission Start Date:  01.08.2020

Form Submission Last Date:  07.09.2020

SSC GD Constable Official Notification 2020 and Online Apply

SSC GD Constable Notification 2020: click here!

TNRD Perambalur Recruitment Application form: soon available

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY 

0 comments :

Post a Comment