👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Thursday 20 August 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

My Talking Tom 2 2.2.1.54 Apk + Mod (Money) for Android Offline

My Talking Tom 2 2.2.1.54 Apk + Mod (Money) for Android

Offline

My Talking Tom 2
Your new best friend is here! Play with Talking Tom in his cool new game and go on the adventure of your life!
Just like before, you adopt baby Tom then take care of him as a virtual pet, helping him grow up happy and healthy. But now there are new mini games, new food, new clothes and new furniture to play with.
And that’s not all! Tom is now more fun to play with than ever before. You can now pick him up and move him around, spin him, drop him, throw him, and even put him on the toilet, in the bath, into bed and into his plane.
Wait… did we just say his PLANE?
Yes, Tom now has his own plane, and he can fly it to exciting new worlds where he’ll find amazing new items to dress up in and to decorate his house, as well as new food and new pets.
What? Tom has his own PETS!?
Yes! Tom’s pets are almost as cute and funny as he is. You can interact with the pet too, or just laugh as Tom and his pet interact with each other. There are five pets to unlock. Can you find them all?
Oh, and did we mention all the TOYS yet?
Tom now has a box full of awesome toys – the swing, basketball, trampoline and punching bag – and he loves playing with them all. Just don’t play too hard or he might get a little booboo…
What’s a BOOBOO!?
Well Tom needs more looking after than before – sometimes he gets just a little sick or hurt. Aw, when this poor little guy gets the hiccups or a runny nose, he needs your help to get better. Fortunately, there’s a medicine cabinet in his bathroom full of quick and easy cures!
Finally, for fans of mini games, there are loads to choose from, ranging from action games like Cupid Tom and Easy Squeezy, to puzzle games like Totem Blast and Ice Smash. And for the first time, Tom has a multiplayer mini game! Can you beat your friends at Space Trails?
My Talking Tom 2 is free, family-friendly fun. Download now and join Tom’s millions of fans around the world!
PLAY FOR FREE!
This app contains:
– Promotion of Outfit7’s products and advertising;
– Links that direct customers to Outfit7’s websites and other apps;
– Personalization of content to encourage users to play the app again;
– YouTube integration to allow users to watch videos of Outfit7’s animated characters;
– The option to make in-app purchases;
– Items to purchase (available in different prices) using virtual currency, depending on the player’s progress; and
– Alternative options to access all functionalities of the app without making any in-app purchases using real money.
Terms of use: http://outfit7.com/eula/
EEA privacy policy: https://outfit7.com/privacy/eea/
US privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Rest of the world privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Customer support: support@outfit7.com

WHAT’S NEW

EXPLORE THE SEA
Dive into the underwater world!
Watch out for deep diving adventures!
My Talking Tom 2 Apk
Join our telegram group link:-  https://t.me/androidworldapk

FOR QUICK UPDATE JOIN OUR FACEBOOK GROUP:-  https://www.facebook.com/groups/125337364862552/   

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob