👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Saturday 11 July 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

CRPF Recruitment 2020

CRPF Recruitment 2020
CRPF Recruitment 2020: The Central Reserve Police Force (CRPF) under the Ministry of Home Affairs has released a recruitment notification for Group “B” and “C” non-ministerial, non-gazetted, combined Paramedical staff. The CRPF will fill up the vacancies for the post of Head Constable, Inspector, Sub-Inspector and Assistant Sub Inspector. There are a total of 789 Vacancies that has been notified by CRPF in the notification PDF.

Job Vacancy Details

Total Vacancy - 789 Posts


 • Inspector (Dietitian) – 01
 • Sub Inspector (Staff Nurse) – 175
 • Sub Inspector (Radiographer) – 08
 • Assistant Sub Inspector (Pharmacist) – 84
 • Assistant Sub Inspector (Physiotherapist) – 05
 • Assistant Sub Inspector (Dental Technician) – 04
 • Assistant Sub Inspector (Laboratory Technician)  – 64
 • Assistant Sub Inspector/ Electro-Cardiography Technician – 01
 • Head Constable (Physiotherapy / Nursing Assistant/ Medic ) – 99
 • Head Constable (ANM/Midwife) – 3
 • Head Constable (Dialysis Technician) – 8
 • Head Constable (X-ray Assistant) – 84
 • Head Constable (Laboratory Assistant) – 5
 • Head Constable (Electrician) – 1
 • Head Constable (Steward) – 3
 • Constable (Masalchi) – 4
 • Constable (Cook) – 116
 • Constable (Safai Karamchari) – 121
 • Constable (Dhobi/ Washerman) – 5
 • Constable (W/C) – 3
 • Constable (Table Boy) – 1
 • Head Constable (Veterinary) – 3
 • Head Constable (Lab Technician) – 1
 • Head Constable (Radiographer – 1


Age Limit :


 • Sub Inspector – 30 Years
 • Assistant SI- 20 years  to 25 Years
 • Head Constable – 18 to 25 Years
 • Head Constable (Junior X-ray /Laboratory Assistant/Electrician)- 20 to 25 Years
 • Head Constable and Constable-18 to 23 Years

Education Qualification :

(a) Inspector (Dietitian):

B.Sc (Home Science/ Home Economics) with Nutrition as subject or equivalent from a recognized university of central/state Government
Diploma in Dietetics from an institute recognized by State of Central Government or Master's Degree in Home Science (Food & Nutrition) from any recognized university of Central / State Government.

(b) Sub Inspector (Staff Nurse):

12th class pass from a recognized Board
Passed the three and half years course in diploma in General Nursing and Midwifery from a Recognized Board and University.
Registered as a nurse or nurse and mid-wife with Central Nursing Council or State Nursing Council.

(c) Sub Inspector (Radiographer):

Intermediate or 10+2 with Science as a subject or equivalent
Diploma or Certificate (2 years course) in Radio diagnosis from an institution of the Central or State Government or an institution recognized by the Central or State Government.

(d) Assistant Sub Inspector (Pharmacist) 

12th class pass or equivalent from a recognized Board or University
Two years Diploma in Pharmacy from a recognized Institute
shall be registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948)

(e) Assistant Sub Inspector (Physiotherapist)

Intermediate or 10+2 with Science as a subject or equivalent from a recognized Board or University
Bachelor in Physiotherapy or 3 years Diploma in Physiotherapy from an institution recognized by All India Council Technical or any Central or State Government.

(f) Assistant Sub Inspector (Dental Technician):

Matriculation with science as a subject or equivalent from recognized Board or University.
Two years of dental hygienist course recognized by the Dental Council of India.

(g) Assistant Sub Inspector (Laboratory Technician)

Matriculation with science as a subject or equivalent from recognized Board or University.
Diploma or certificate in Medical Laboratory Technology granted by an institution of the Central Govt. or State Govt or an Institution recognized by the Central Govt or State Govt.

(h) Assistant Sub Inspector/ Electro Cardiography Technician:

Matriculation with science as a subject or equivalent from recognized Board or University.
Certificate in Electro Cardio Graphy Technology from an institute recognized by All India Council.

(i) Head Constable (Physiotherapy Assistant/ Nursing Assistant/ Medic/ANM/Midwife/Dialysis Technician) 

12th class pass
Two-year Diploma or certificate course

(j)Head Constable (Junior X-ray Assistant/Laboratory Assistant)

10th pass and certificate

(k) Head Constable (Electrician and Steward):

Matriculation or equivalent from a recognized Board or University and Diploma

(l) Constable:

 Matriculation pass and relevant experience

(m) Head Constable (Veterinary)

 10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) or equivalent from a recognized Board.
Degree or Diploma or certificate of minimum one-year duration related to veterinary therapeutic or livestock management

(n) Head Constable (Lab Technician):

10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) or equivalent from a recognized Board.
Two years Diploma or Certificate course in Veterinary Lab Technician with one year experience as a veterinary lab technician from Government Hospital or Government recognized hospital or Government Institutions.

(o) Head Constable (Radiographer)

10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) or equivalent from a recognized Board.Degree or Diploma Certificates programs in veterinary radiography from a recognized Institution.

Apply Mode :

BY POST ONLINE WALK-IN

Application Fees

The application fee for CRPF Recruitment is to be paid Indian Postal Orders and Bank Drafts only. Candidates who have to pay application fee can pay through Indian Postal Order or Bank Draft in favor
of DIGP, Group Centre, CRPF, Bhopal payable at SBI-Bangrasia

Unreserved/EWS/OBC category Rs.200/- for Group B Posts and Rs.100/ for Group C posts as examination fee.
Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and female candidates are not required to pay any fee.

Selection Process

The candidates will be selected in the following procedures for the CRPF Recruitment 2020. There will be four stages of selection for all the posts of CRPF Recruitment 2020.

1. Stage I: This will comprise of the following two stages of recruitment

|| Physical Standard Test (PST) | Physical Efficiency Test (PET) ||

2. Stage II: The shortlisted candidates from stage I will be issued admit cards for the written exam.

Written examination: This will comprise of one Paper containing 100 questions each carrying 01 marks (Total – 100 Marks) of 02 Hours duration in two parts.

PART-A (50 Marks)

a) General Intelligence and Reasoning 10 Question of 01 marks each.
b) General Awareness 10 Question of 01 marks each.
c) Numerical aptitude – 15 Questions of 01 marks each.
d) English/Hindi comprehension 15 Questions of 01 mark each

PART-B (50 Questions of 01mark each )

Questions will be of the concerned profession of the trade. The level of questions will be at par with the eligibility criteria required for particular trade and rank.

Stage III: Trade Test and Screening of Documents

It is mandatory to qualify in the written examination as well as in trade test separately. Any candidate declared not qualified in trade test will not be eligible for further recruitment process irrespective of his/her marks obtained in the written test. The trade test will be of 20 marks and of qualifying in nature.

Stage IV: Medical Examination
How to Apply :

The application forms for the CRPF Recruitment is to be paid only through the offline mode.

The duly filled application form with photocopies of all relevant documents, 02 latest passport size
photographs and envelopes mentioning the correspondence address of the applicant with requisite stamps should be mailed/deposited.
The application will be rejected in case of non-receipt of photographs.
Name of the examination i.e. “Central Reserve Police Force Paramedical Staff Examination,
2020” should be written on the top of the envelope before dispatching it to the address that is given below:

Address:
“DIGP, Group Centre,
CRPF, Bhopal, Village-Bangrasia, Taluk-Huzoor,
District-Bhopal, M.P.-462045”.
The candidates should clearly mention the post for which he/she has applied for a post in the application form and send it on or before 31/08/2020.

Important Date:

Form Submission Start Date:  20.07.2020

Form Submission Last Date:  31.08.2020

CRPF Recruitment 2020 – Inspiring 800 SI, ASI & Constable Posts Important links

CRPF Recruitment Notification 2020: click here!

CRPF Recruitment Application form: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY 

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob