👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files Print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min.
👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files print வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 60 paise Only - Min. 100 pages (Whatsapp): +91 8056585364

Thursday 11 June 2020

Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

Uttarakhand Postal Circle Recruitment 2020 - 10th Apply For 724 GDS Jobs

Uttarakhand Postal Circle Recruitment 2020 - 10th  Apply For 724 GDS Jobs


Uttarakhand Postal Circle Recruitment 2020 notification released. Uttarakhand Postal Circle (Uttarakhand Postal Circle) has released the notification for 724 GDS job vacancies in Uttarakhand. Interested and Eligible candidates can apply online for the job from 08.06.2020 to 07.06.2020. Candidates need to fill the Uttarakhand Postal Circle GDS online application form 2020. In this article, we will cover full details on Uttarakhand Postal Circle GDS Recruitment 2020 vacancy, age limit, salary, application form. Aspirants are requested to go through the latest Uttarakhand Postal Circle job notification 2020 fully, Before applying to this job.

Job Vacancy Details


Uttarakhand Postal Circle  Vacancies

EWS – 38

OBC – 96

PWD-A – 02

PWD-B – 09

PWD-C – 07

PWD-DE – 134

SC – 27

ST – 411

UR – 724


Age Limit :


The candidates should have For Gen/ UR Candidates 18 and 40 Years as on n 08.06.2020


Age Relaxations


SC/ST: 5 Yrs

OBC: 3 Yrs

Persons with Disabilities: 10 Yrs

SC/ST PWD: 15 Yrs

OBC PWD: 13 Yrs

For more reference kindly check the Uttarakhand Postal Circle official notification 2020.


Salary :


The salary is given for Rs.₹ 12000-₹ 14500 BPM, ABPM/Dak Sevak- ₹ 10000-₹ 12000


Education Qualification :


Uttarakhand Postal Circle requires 10th completed candidates to apply for this GDS notification 2020.


Apply Mode :


 ONLINE  


Application Fees


The Uttarakhand Postal Circle GDS Application fee is as follows:


The application fees in Gen/ OBC – ₹ 100


Selection Process


  1. Written exam
  2. Personal Interview
  3. Document Verification
How to Apply :

The candidates are requested to follow the below step to apply for Uttarakhand Postal Circle Recruitment 2020

Step 1: Visit the Uttarakhand Postal Circle official website – http://www.appost.in/gdsonline/

Step 2: Go to Uttarakhand Postal Circle careers or Latest News page.

Step 3: Check the GDS job advertisement and Download.

Step 4: Check and verify your eligibility to apply for a GDS job.

Step 5: Find Uttarakhand Postal Circle online application form link

Step 6: Create an account with your details and fill the application.

Step 7: Make Payment (if required), Submit the application

Step 8: Take print your application form for future use.

Important Date:

Form Submission Start Date:  08.06.2020

Form Submission Last Date:  07.07.2020

Uttarakhand Postal Circle Notification PDF & Application Form Link

Uttarakhand Postal Circle Job Notification Link: click here!

Uttarakhand Postal Circle Job Application form Link: Click here!

For more updates join us on telegram channel - CLICK HERE

SHARE THIS USEFUL EMPLOYMENT UPDATES WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY 

0 comments :

Post a Comment

👉 உங்களிடம் உள்ள PDF Files xerox வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் 🚫1 page - 70 paise Only - Min.

 அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob