அனைவரும் தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல் பெற கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Whatsapp And Telegram Group" Join பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படிக்கு Tnrecruitment Team!
மேலும் புதிய Update பெற புதிய இணையதளம் Search in google in newgovtjob  
Youtube Whatsapp Group FacebookTelegram
Click Here Click Here Click HereClick Here

UPSC Recruitment 2019, current 796 vacancies opening apply online

UPSC Recruitment 2020 - Central govt job, check latest vacancies below. easily find job details and apply online. start to end steps provide. just follow the instruction and submit the application. and free email alert service available. subscribe now to get a notification immediately.

UPSC Recruitment 2020 | 796 Vacancies Apply Now

UPSC recruitment 2020 – Union Public Service Commission recruiting 796 candidates to National Defence Academy, Naval Academy job in Overall India.  online applications from 12.02.2020 to 03.03.2020. check full details
Organization Union Public Service Commission
Name of the post Check full details
Start Date 12.02.2020
Last Date 03.03.2030
Total Vacancies 796
Under Central Government Jobs
Location Overall India
Apply Option Online
Website http://www.upsc.gov.in/

Read More


-------------------------------------------------------------------------------------

Selection Procedure

Following a process to select the candidates. Accurate information checks the official website.
 1. Written exam
 2. Personal Interview
 3. Document Verification

How to Apply UPSC Job Application 2020

 1. First Go the Official Site
 2. Visit  that Advertisement or Career Page
 3. Must Read the all details before apply
 4. Check and verify your eligibility (Educational, Age and Pet) to UPSC Careers 2019. You are not eligible for this job, ignore it and leave space for others.
 5. Then download application
 6. Fill the correct details then preview your details
 7. Attach mentioned Documents with Self Attested
 8. Pay the application fees via online
 9. Submit the application online
 10. Then wait the next official announcement

Main Dates to Remember

Starting Date
Last Date
Exam Date:

UPSC Educational Qualification to apply this job

minimum qualification, 12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education

UPSC Salary details

Salary is Depends on the which type of job, exact salary details check particular job post on above.Jobs Catagories 
UPSCTNPSCBankAavin
RailwayRBICourtSBI
TNUSRBTN ForestECILESIC
BELTrichy NitNIRTIOCL
APPSCSouth RailTrichyKPSC